création de l’arrêt facultatif de « lucciana pôle sportif » criazione di l’arrestu facultativu « lucciana polu spurtivu »

Information aux usagers : Création de l’arrêt facultatif de « Lucciana Pôle Sportif »

 

Dans le cadre du schéma directeur d’investissements de la Collectivité Territoriale de Corse, des travaux relatifs à l’amélioration des dessertes ferroviaires du périurbain de Bastia / Casamozza sont en cours et ce, afin d’améliorer les déplacements du quotidien des insulaires.

 

A compter du lundi 06 février 2017, les usagers pourront profiter, sur la commune de Lucciana, d’une halte supplémentaire située à proximité du nouveau complexe sportif.

 

Bastia, le 03 février 2017

 

 

Infurmazione per i clienti : Criazione di l’arrestu facultativu « Lucciana Polu Spurtivu »

 

In u quatru di l’invistimenti decisi per a Cullettivita Territoriale di Corsica per a migliurazione di u serviziù di navette Bastia / Casamozza, travagli sò in corsu per facilità I spiazzamenti d’ogni ghjornu di i corsi.

A partesi di u luni 06 ferraghju du u 2017, i nostri clienti puderanu aduprà nant’à a cumuna di Lucciana una nova firmata vicinu à u cumplessu spurtivu.

 

Bastia u 3 ferraghju di u 2017

 

Copyright © 2014 - Chemins de Fer de la Corse